(Artikelnr: 905799092x)
Stijve kaft, 340 pp. Dissertatie.  Amersfoort, RACM, 2007.

Het werk van Peeters behelst een studie naar de wijze waarop door mesolithische en neolithische jagers-verzamelaars en vroege landbouwers gebruik is gemaakt van het veranderende landschap in het huidige Flevoland. Een centrale rol is weggelegd voor de vindplaats Hoge Vaart-A27 bij Almere, waar grootschalige opgravingen belangrijke, nieuwe inzichten hebben opgeleverd. Daarnaast wordt gekeken naar de manier waarop met het archeologisch erfgoed van deze prehistorische voorouders wordt omgegaan in de Nederlandse monumentenzorg. In het boek wordt een landschapsgericht referentiekader voor concepten, methoden en instrumenten in de archeologische monumentenzorg voorgesteld, dat beter recht doet aan de eigenschappen van dit bijzondere erfgoed.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:  € 29,50 € 5,00

Voorraad