(Artikelnr: 9789057990779)

Vakken in vlakken. Archeologische kennis in Lagen. 

Brinkkemper, O.J., J. Deeben, J. van Doesburg, D.P. Hallewas, E.M. Theunissen en A.D. Verlinde (eds).

Paperback. 306 pp.  Nederlandse Archeologische Rapporten, 32.  Amersfoort, ROB, 2006. 

- C. Bakels en W. Kuiper. De Romeinse loskade van Cuijk, botanisch gezien. 
- O. Brinkkemper. Wetlands en menselijke bestaansmogelijkheden in de late prehistorie. 
- J. Deeben, J. van Doesburg en F. van Kregten. Hoe de archeologie uit de romantiek         verdween: enkele ontwikkelingen in de methoden en technieken van het Nederlandse    archeologische veldwerk sinds 1970. 
- M. Eckhoff. De Nederlandse prehistoricus F.C. Bursch en zijn SS-expeditie naar de    Oekraïne; grafheuvelonderzoek achter het Oostfront. 
- W.A. van Es. Gladius cuius capulus aureus erat. Een zwaard met gouden gevest uit  Dorestad. 
- B. van Geel en anderen. Een plotselinge zon-gestuurde klimaatsverandering omstreeks    850 voor Chr. als oorzaak van de expansie van de Scythen? 
B. J. Groenewoudt. Sporen van oud groen. Bomen en bos in het historische cultuurlandschap van Zutphen-Looërenk. Pp. 117-146.
- D. P. Hallewas. De autochtone wortels van predictive modelling; van Reuvens tot  IKAW3. 
- R. van Heeringen, F. van Kregten en I. Roorda. Bovenkarspel revisited. Over de toekomst van een wettelijk beschermd bronstijdlandschap. 
- H. Kenward en A. Hall. Easily-decayed organic remains in urban archaeological  deposits: value, threats, research directions and conservation. Pp. 183-198.
- E. Taayke. Uslarien? Rijn-Wezer-Germaans aardewerk op Nederlandse bodem.
- L. Theunissen en M. Meffert. Groeten uit Brabant. Archeoloogische Monumentenzorg in  Noord-Brabant: terugblik en toekomst..
- A.D. Verlinde. Germaanse wigvormige vangkuilen te Denekamp in hun ecologische en    archeologische context.
- W. H. Haio Zimmermann. De levensduur van gebouwen met aardvaste stijlen.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:  € 20,00 € 9,50

Voorraad