(Artikelnr: 9789078863885)

Nieuw licht op Leithon. Archeologisch onderzoek naar de vroegmiddeleeuwse bewoning in plangebied Leiderdorp-Plantage.Themata 8

M.F.P. Dijkstra, A.A.A. Verhoeven en K.C.J. van Straten (red).

Hardcover, 781 pp. Universiteit van Amsterdam/Diachron 2018.

Al in  1950 ontdekte men in Leiderdorp resten van een beschoeide geul uit de Vroege Middeleeuwen. Diverse kleinschalige onderzoeken in de afgelopen 60 jaar bevestigden het belang van de archeologische resten onder en rondom het huidige Leihtonpark.
Nieuwbouwplannen maakten een archeologische opgraving noodzakelijk, zodat de sporen gedocumenteerd konden worden en de vondsten geborgen. De oude geul in de ondergrond bleek niet allen in verschillende fasen beschoeid te zijn met zware palen, maar bevatte ook een onvoorstelbare hoeveelheid afval van een nederzetting op de oever. Dit afval biedt een unieke en bijzondere kijk op alledaagse voorwerpen uit de Karolingische tijd, met name uit de eerste helft van de 9de eeuw.
Samen met een reconstructie van de landschappelijke ontwikkeling kan het verhaal worden verteld van een deel van de nederzetting Leithon. De bewoners van Leithon namen deel aan de beroemde Friese handel die hen in grote delen van West-Europa bracht. Het onderzoek, waarvan dit dikke boek het eindverslag is, zet Leiderdorp niet alleen nationaal, maar ook internationaal op de kaart van de vroegmiddeleeuwse archeologie.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 69,50

Voorraad