(Artikelnr: ISSN 2295 2675-50)

Vijf perioden van bewoning rondom de kapel. Een archeologische opgraving aan de kapelhof te Brustem (gemeente Sint-Truiden). VEC rapport 50. 

P. Hazen (red). 

Paperback, 287 pp. Geïllustreerd in z/w. Vlaams Erfgoed Centrum 2017. 
  • Er zijn een klein aantal sporen gevonden uit de periode van de Lineaire Bandkeramiek     (Vroeg- Neolithicum), vermoedelijk een deel van de randzone van een woonplaats. Er is een vrijwel complete maalsteen gevonden die vermoedelijk bewust in één van de kuilen is gedeponeerd (5105-5005 BC).
  • Er was een intensief gebruik van de locatie in de Midden IJzertijd, veel kuilen maar geen huisplattegrond. Bijzonder waren de scherven van een rood beschilderde pot, ingelegd met tinfolie. Uit een kuil komen 5 weefgewichten, een gerolde silex en verbrand aardewerk, een andere kuil lijkt op een verlatingsritueel te wijzen.
  • Uit de Romeinse Tijd dateren  een waterput en een afvalkuil.
  • Een groot deel van de vondsten stamt uit de Middeleeuwen, met onder andere een fibula uit de Merovingische periode en één uit de Karolingische Tijd. Ook is er een hutkom aangetroffen.
  • Verder zijn er nog sporen uit de Nieuwe Tijd.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk: € 34,95
Aantal: Bestellen

Voorraad